+ Đối với khách hàng tại Hà Nội 1:

Miễn phí đơn hàng trên 2.000.000VND trong nội thành Hà Nội.

Phí 25.000VND cho đơn hàng trong phạm vi 5km

Phí 30.000VD cho đơn hàng trong phạm vi 7-8km

Phí 40.000VND cho đơn hàng trong phạm vi 10-12km

Phí 50.000VND cho đơn hàng trong phạm vi 12-15km

+ Đối với khách hàng tại Hà Nội 2 và các Tỉnh:

Tính phí giao hàng theo khối lượng đơn hàng cho từng đơn hàng đi ngoại thành Hà Nội và các Tỉnh theo giá vận chuyển Bưu điện hoặc công ty chuyển phát ViettelPost.

Quà Tết Bếp Mộc nhận thông báo tiền hàng về Tài khoản, sẽ gửi hàng cho Quý khách trong thời gian nhanh nhất.